Waarden en Normen

 • Activering van de cliënt op zijn tempo en normen en waarden
 • Sociale contacten weer opbouwen met respect voor de beleving van de cliënt
 • Thuis kunnen blijven wonen, ontlasting partner en familie
 • Onderbreken van eenzaamheid door goede begeleiding ,het sociaal netwerk vergroten
 • Passiviteit voorkomen
 • Onrust tegen gaan door op een respectvolle manier structuur te brengen in het dagelijks leven
 • Depressie onderbreken
 • Onzekerheid overwinnen en ombuigen
 • Angsten doorbreken, begeleiden met geduld
 • Verpleging en zorg die nodig mocht zijn
 • Bij alle zorg wordt de privacy gehandhaafd
 • Wij werken met een methodiek De circkelmethode

Oprechtheid en respect,

Iedereen heeft zijn eigen verleden, heden en toekomst.
We onderzoeken wie iemand is, laten de mens in hun waarde.

Wat is er voor iemand belangrijk, dat is voor een ieder anders.
We kijken naar wat iemand nog wel kan en niet naar wat er niet meer kan.
We zetten de client in hun waarde en kracht.
Door met de client te kunnen doen wat diegene nog kan en dit te stimuleren.

Wat kunt u verwachten:

Professionele zorg en begeleiding in alle opzichten.

waarden en normen