Mijn Visie


Mijn visie op zorg is dat je het met heel je hart doet en met de juiste kennis van zaken.

Zorgen kun je niet aan leren maar dat zit in je !!

Om de missie te volbrengen, werken we vanuit een duidelijke visie.
In onze visie zijn de behoeften en gewoontes van cliënten het uitgangspunt.
Hun gewoontes moeten voorop staan.

Deze worden bij DDN coaching gerespecteerd. Wij streven er dan ook naar om de eigen levensstijl van de cliënt voort te zetten.
Waar nodig wordt de cliënt hierbij door de begeleiders ondersteund.
Ook doen wij ons best om de cliënt zichzelf te laten zijn. Medewerkers zijn geschoold in het bieden van zorg of aan het bieden van begeleiding.

coaching mensen