Onze Visie


Onze visie op zorg is dat je het met heel je hart doet en met de juiste kennis van zake.

Zorgen kun je niet aanleren maar zit in je!!
Om de missie te volbrengen, werken we vanuit een duidelijke visie.

In onze visie zijn de behoeften en gewoontes van cliënten het uitgangspunt.
Hun gewoontes moeten voorop staan.

Deze worden bij DDN Coaching & Begeleiding in Zorg gerespecteerd.

Onze missie is er dan ook naar om de eigen levensstijl van de cliënt voort te zetten.
Waar nodig wordt de cliënt hierbij door de begeleiders ondersteund.

De cliënt mag zichzelf zijn en blijven. Medewerkers zijn geschoold in het bieden van zorg of aan het bieden van begeleiding.

coaching mensen