Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te waarborgen, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken enkel persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting of uw toestemming. In onze verwerking van persoonsgegevens handelen wij te allen tijde conform de Europese privacywetgeving (AVG). Wij geven geen persoonsgegevens door een derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Er worden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van het online cliëntportaal JOEP. Binnen JOEP. hebben onze cliënten te allen tijde, op een laagdrempelige manier, inzicht hebben in hun eigen gegevens. Deze applicatie voldoet aan de privacywetgeving en de eisen rondom de NEN7510 en ISO27001.